Единнният портал на Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с адрес https://portal.registryagency.bg стартира своята дейност на 9 юни 2020 г. От 27 юли станаха достъпни всички услуги и справки на двата регистъра.

Модернизираният портал дава възможност за работа на потребителите с по-широк кръг устройства, включително мобилни и операционни системи.

За ползване на пълната функционалност на двата регистъра е необходимо да се създаде потребителски профил и към него да се присъедини средство за идентификация – електронен подпис, ПИК на НАП или сертификат от Агенцията по вписванията. Първоначалната идентификация гарантира повишено ниво на сигурност и защита на личните данни, съгласно европейската регламентация.

В първия етап от пускане на единния портал бяха регистрирани едва 5000 профила. Само през последните 10 дни на септември в https://portal.registryagency.bg новите профили достигнаха 17 146. Общият брой на регистрираните лица в единния портал към 12.10.2020 г. е 71 648.

Агенцията по вписванията е предоставила възможност на ползвателите да получат отговори на въпроси, свързани с регистрацията, използването и достъпа до единния портал както на телефон: 070012107, така и на електронен адрес: support@registryagency.bg