Какви са техническите изисквания за безпроблемно използване на портала?
За безпроблемно използване на портала е необходимо потребителите да използват актуална версия на операционната система за компютри и смарт устройства (напр. над Windows 8 или MacOS 10 и др.). Интернет браузърите, като Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox или Safari следва да бъдат актуална версия.

Кой има право на специален достъп?
Регистрация на потребителски профил със специален достъп в единния портал е възможна само за лица, на които такъв е позволен със закон. Такива са представители на държавни органи, органи на местното самоуправление и местната администрация и на лица, осъществяващи публични функции. При подаване на заявление за регистрация на потребител със специален достъп е необходимо да бъде приложена заповед от ръководител на съответната институция, доказващ представителността на съответното лице и/или законовото основание за специален достъп.

Как да прехвърля суми и справки от потребителски профил в icadastre.bg?
Необходимо е да извършите регистрация в портала. След вход в новосъздадения профил, е необходимо да бъде избрана опцията „Обединяване на потребителски профили“. След това порталът ще изиска да бъдат въведени потребителско име и парола от стария Ви профил в icadastre.bg. След одобрение от Агенция по вписванията наличните средства и историята на изпълнените от Вас справки ще бъдат прехвърлени автоматично в профила Ви в портала.