МЕНЮ
Your Cart

Правила и условия

Правила и условия за ползване на БУЛСТАТ.ИНФО (ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР)

Настоящите правила и ръководни принципи са създадени единствено с цел защита при използване на портала за заявяване на електронни услуги.
С достъпа си до този портал и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

 

Отговорност

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на този портал, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите своевременно.
Агенцията прави всичко възможно, за да поддържа на портала  вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Агенцията не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този портал. Агенцията не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този портал.

 

Авторско право

Съдържание на този портал е предмет на авторското право на Агенцията по вписванията с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от Закона за авторското право и сродните му права.
 

Отговорност за чуждо съдържание

Порталът съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Агенцията не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този портал, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.
 

 

Промени

Агенцията по вписванията си запазва правото да променя публикуваната информация относно съдържанието на страницата  по всяко време и се задължава да вземе всички мерки за публикуване на сигурна и качествена информация.


Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Изработка на сайт и онлайн магазин от Рекламна агенция Варна........................... https://reklama-varna.com/